В начало страницы

Підсистема управління матеріально-технічним забезпеченням

Підсистема управління матеріально-технічним забезпеченням (МТЗ) — рішення компанії «Волошин», розроблене для автоматизації операційних і управлінських процесів постачання. Рішення дозволяє автоматизувати функції планування МТЗ, планування процесів забезпечення потреб в МТР, виконання плану забезпечення, оперативний контроль і аналіз виконання потреб в МТР.

Продукт розроблений на основі ERP-системи «Управління виробничим підприємством» і може використовуватись в таких конфігураціях, як «Бухгалтерія для України», «Управління торгівлею», «Управління торговельним підприємством». Рішення зберігає всю функціональність і механізми цих типових рішень, істотно розширюючи їх можливості в галузі управління закупівлями і запасами.

Для виробничих компаній, холдингів і великих підприємств із складною багаторівневою і розподіленою структурою підпорядкування, розгалуженою мережею філій чи територіальних підрозділів або суб’єктів господарювання, які використовують кілька облікових систем.

Переваги використання "МТЗ Матеріально-технічне забезпечення"

 • Управління процесом централізованого формування потреб в матеріально-технічних ресурсах (МТР) за статтями витрат і напрямками діяльності відповідно до запланованих заходів та виділеного бюджету.
 • Аналіз відповідності потреб в МТР до планів, проектів, бюджетів тощо.
 • Управління процесом підготовки та погодження планів МТЗ.
 • Планування закупівельної діяльності відповідно до планів МТЗ.
 • Організація конкурсних закупівель МТР.
 • Управління процесом контролю наявності залишків МТР на складах і їх розподілу відповідно до потреб.
 • Управління процесом контролю наявності запасів на аварійні і непередбачені ситуації.
 • Формування оперативної і управлінської звітності про виконання планів забезпечення і закупівель.

Функціональні можливості

 • Автоматизація процесів управління МТЗ з урахуванням особливостей діяльності холдингів і великих промислових підприємств, включаючи наявність складної багаторівневої і розгалуженої структури підпорядкування і, відповідно, розподілені в часі процеси узгодження різних рішень.
 • Централізоване планування МТЗ з використанням заявочних кампаній.
 • Оптимізація процесів МТЗ холдингів і великих промислових підприємств:
  • Безперебійного надходження сировини і матеріалів;
  • Планування МТЗ: збір та консолідація потреб в МТР;
  • Централізованих закупівель;
  • Створення єдиного інформаційного простору і нормативно-довідкової інформації (НДІ);
  • Створення регламентів МТЗ, що дозволяє спрогнозувати або спланувати терміни виконання заявок на забезпечення;
  • Забезпечення відповідності планів МТЗ і бюджетів.
  • Аналізу МТЗ;
  • Управління запасами.
Заступник начальника управління МТЗ ПАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" Жайворонок про переваги автоматизації закупівлі ТМЦ

Впровадження системи електронного погодження заявок на закупівлі ТМЦ спростило та скоротило ряд процесів. Тепер створюється тільки одна заявка, яка в електронному вигляді проходить через усі задіяні в закупівлі підрозділи. Іншими словами, існує один ланцюг від формування потреби до отримання товару на склад. Як наслідок, крім автоматизації процесу закупівлі ми отримали контроль та оперативність... Детальніше