На початок сторінки

УКРГІДРОЕНЕРГО - Автоматизація ERP

ПАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО"

ПАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" — найбільша гідрогенеруюча компанія України, до складу якої входять дев’ять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська, Каховська ГЕС, Київська гідроакумулююча електростанція (ГАЕС), Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. У 2014 році загальна кількість гідроагрегатів на станціях товариства становила 102, а їх сумарна потужність досягла 5401 мВт (а це 8,6% усієї генеруючої потужності ГЕС України). Компанія забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.

У 2011 році компанія "ВОЛОШИН" успішно завершила проект зі створення єдиної облікової корпоративної системи в ПАТ "Укргідроенерго". Система допомогла вирішити низку складних проблем у масштабі всього підприємства та забезпечила функціонування понад 200 автоматизованих робочих місць.

Впроваджена ERP-система дала змогу виконати такі завдання:

 • підтримка єдиних стандартів корпоративного обліку та формування звітності;
 • значне скорочення термінів підготовки звітності за рахунок прискорення процесів збору та підготовки інформації;
 • підвищення довіри до звітності з боку аудиторів, акціонерів, кредиторів за рахунок підвищення якості підготовки та достовірності звітності;
 • одночасне формування даних бухгалтерського та податкового обліку;
 • автоматичний розрахунок собівартості;
 • підтримка єдиних стандартів і принципів корпоративного планування;
 • розмежування прав доступу з метою збереження конфіденційності інформації;
 • автоматизація праці персоналу, звільнення ключових фахівців від рутинної та технічної роботи;
 • загальне скорочення трудомісткості та зниження витрат часу на отримання інформації для прийняття управлінських рішень;
 • автоматизовано процеси управління договірною діяльністю;
 • усунено подвійний облік виконання договорів через інтеграцію роботи бухгалтерії та служби виконання договорів;
 • суттєво допрацьовано систему внутрішніх розрахунків між філіями (авізо);
 • досягнуто високого ступеня актуальності інформації — 1 день, що повністю відповідає вимогам замовника;
 • підвищено виконавчу дисципліну структурних підрозділів.

У 2014 році на підприємстві було введено в експлуатацію автоматизовану систему обліку та формування консолідованої фінансової звітності за МСФЗ (IFRS). Систему розробили спеціалісти ТОВ "ВОЛОШИН" у співпраці з провідними аудиторськими компаніями (EBS, Deloitte, BDO). Ця система суттєво підвищила довіру до звітності, яка формувалася на вимогу Світового банку, ЄБРР та інших Міжнародних фінансових установ, що підтверджено безумовно позитивним висновком міжнародної аудиторської компанії "BDO" за результатами аудиту фінансової звітності за 2014 рік.

У 2015 році на замовлення відділу постачання ПАТ "Укргідроенерго" була розроблена підсистема "Управління матеріально-технічним забезпеченням (МТЗ)". Завдяки розробленій системі, МТЗ цього великого підприємства стало подібне до ретельно продуманого механізму, призначення якого — планування, закупівля та доставка необхідних товарно-матеріальних цінностей у потрібній кількості і в заданий час будь-якому структурному підрозділу.

На етапі виконання робіт, пов’язаних з проектом, фахівцями компанії "ВОЛОШИН" вивчено, описано, адаптовано, доповнено, регламентовано і в кінцевому результаті автоматизовано процеси відділу постачання.

Такий підхід дав змогу обґрунтовано, за місцем і часом виникнення потреби, залучати в процес постачання сотні або навіть тисячі співробітників ПАТ "Укргідроенерго", що своєю чергою посприяло істотній економії фінансових ресурсів і часу, а також координації роботи численних підрозділів.

Паралельно з вищеописаним проектом у 2015 році здійснено проект зі створення в ПАТ "Укргідроенерго" єдиної системи управління нормативно-довідковою інформацією (НДІ). Це допомогло вирішити цілий комплекс проблем, викликаних множинністю точок введення НДІ, відсутністю єдиних стандартів ведення НДІ та недостатньою кваліфікацією персоналу.

Результатами впровадження централізованої системи управління НДІ стали:

 • раціональна робота корпоративної інформаційної системи загалом;
 • підвищення достовірності і повноти первинної облікової та консолідованої звітної інформації;
 • забезпечення сумісності облікових і звітних документів;
 • централізація відповідальності за якість нормативно-довідкової інформації;
 • використання якісної (актуальної, повної, несуперечної, достовірної, уніфікованої) нормативно-довідкової інформації усіма користувачами інформаційних і облікових підсистем компанії;
 • зростання ефективності управлінських рішень і оперативного контролю ключових виробничо-економічних показників у результаті консолідації стандартизованих даних НДІ.

Супровід та удосконалення програмного комплексу здійснюється за угодою про рівень послуг (SLA). В угоді зафіксовано кількісні та якісні характеристики надаваних послуг, як-от: доступність, підтримка користувачів, час усунення несправностей та інше. У штаті компанії-виконавця за підприємством-замовником закріплено окремого клієнт-менеджера, в обов’язки якого входить управління спільними проектами, координація робіт, планування розвитку програмного забезпечення та ін.