На початок сторінки

ПАТ Тернопільський кар’єр - Автоматизація ERP

ПАТ "Тернопільський кар’єр"

ПАТ "Тернопільський кар’єр" - одне із найбільших підприємств України, що видобуває вапняк, вапняковий щебінь різних фракцій та виробляє високоякісний мінеральний порошок. Підприємство займається відкритою розробкою родовищ вапнякового каменю з подальшою переробкою його на будівельні та інші види матеріалів. Основні споживачі продукції ПАТ "ТК": підприємства металургійної, будівельної, цукрової, дорожньо-будівельної галузей та інші.

Основною причиною автоматизації обліку було забезпечення прозорості та достовірності бухгалтерського обліку для проведення аудиту перед публічним розміщенням акцій на біржі, з метою додаткового залучення коштів для розвитку компанії.

Проект автоматизації здійснювався поетапно:

 • Обстеження підприємства.
 • Формування положення про облікову політику.
 • Навчання користувачів.
 • ІТ-Інфрастуктура.
 • Налаштування та доробка програмного забезпечення.
 • Впровадження "1С:Управління виробничим підприємством для України".
 • Впровадження "1С:Управління автотранспортом для України".
 • Консультаційний супровід на етапі внесення даних за рік.

В результаті виконання проекту ПАТ "Тернопільський кар'єр" отримав:

 • Апаратне забезпечення (сервер, робочі станції, мережеве обладнання) та ліцензійне програмне забезпечення на сервер і на 18
 • користувачів.
 • Положення про облікову політику.
 • Сформований надійний "фундамент" для розвитку наступних інформаційних систем:
  • централізоване казначейство;
  • звітність за МСФЗ;
  • автоматизація постачання тощо.
 • Актуальність даних практично досягла рівня "реального часу".
 • Зменшено непродуктивні затрати часу на різноманітні "ручні" розрахунки, повторну обробку інформації, переписування даних з одного листка на інший.
 • Зросла довіра інвесторів та акціонерів до облікової інформації.