На початок сторінки

ЕЛЬ ГАУЧО - Автоматизація ERP

Науково-виробниче агропромислове підприємство "Ель Гаучо"

Приватне підприємство науково-виробниче агропромислове підприємство 'ЕЛЬ ГАУЧО'

Підприємство було засноване у 2009 році., займається вирощуванням зернових та технічних культур. На сьогодні, загальні посівні площі перевищують 5 000 га. Основною продукцією рослинництва є кукурудза, соя, соняшник та озимі культури. Майже вся продукція кукурудзи експортується, а соя та соняшник реалізується місцевим покупцям.

Зі збільшення земельного банку компанії та розвитком і розширенням етапів переробки врожаю, виникла потреба у створенні єдиного інформаційного середовища для роботи фінансових, виробничих та інших допоміжних підрозділів, а також для управління підприємством.

На етапі ініціації проекту Замовником були поставлені такі основні цілі:

  • фіксація виробничих операцій на місці їх виникнення, з метою підвищення достовірності, прозорості та оперативності обліку;
  • створення єдиного інформаційного простору для ведення аналітичного та бухгалтерського обліків;
  • автоматизація рутинних операцій бухгалтерського обліку. Спрощення внесення первинних документів;
  • формування технологічних карт полів та оперативна їх зміна при потребі для планування робіт по полях;
  • автоматизація технологічного обліку;
  • автоматизація складського обліку, з метою отримання достовірної інформації щодо наявних залишків сировини і продукції та їх подальшої оптимізації.

Для досягнення та реалізації поставлених цілей обраний програмний продукт «1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України».

В результаті впровадження Замовники отримали:

  • єдину платформу для роботи усіх підрозділів та управління підприємством;
  • скорочення часу на формування звітів для зовнішніх та внутрішніх потреб за рахунок спрощення доступу до даних та інформації (раніше загальний звіт складався протягом кількох робочих днів, сьогодні – кілька хвилин);
  • збільшення обороту на 7% за рахунок підвищення оперативності аналізу управлінської звітності;
  • оптимізацію витрат за рахунок можливості планування та формування карт полів.

Впровадження нового програмного забезпечення дозволяє вирішувати не тільки велику кількість поставлених завдань, а й забезпечує стабільний ріст та розвиток підприємства.

Проект автоматизації відбувався спільно з Європейським Банком Реконструкції та розвитку.