На початок сторінки

Аронія - Автоматизація ERP

ПП "Аронія"

ПП "Аронія" створене в 2000 році. Займається вирощуванням садів та виробництвом натурального соку з власних плодів. Сьогодні на підприємстві 152 га плодоносного саду. Продукцію реалізовують торгові мережі "Фуршет", "Караван", "Новус Україна", "Бюро Вин" та багато інших. Реалізація складає понад 100 тис. пляшок на рік.

Основною причиною автоматизації було рішення про перехід підприємства на нову технологію вирощування кожного виду та сорту плодової продукції, яка мала забезпечити збільшення урожаю в півтора рази. Для цього необхідно було створити єдиний інформаційний простір для роботи фінансових, виробничих та інших допоміжних підрозділів, звідки оперативно можна було б отримувати інформацію для прийняття управлінських рішень менеджментом підприємства.

Для реалізації цілей проекту була обрана інформаційна система на базі програмного продукту "Управління сільськогосподарським підприємством для України".

Систему повністю адаптовано під планування та вирощування садівництва:

  • можливість планування доходів та витрат для садівництва;
  • формування технологічних карт кварталів та оперативна їх зміна при потребі;
  • оперативне коригування плану доходів та витрат при зміні зовнішніх факторів;
  • формування оперативного плану роботи на день для працівників на основі даних в підсистемі планування та відображення факту виконання робіт;
  • можливість проведення план-фактного аналізу по технологічних картах, технологічних операціях, доходах, затратах в режимі реального часу.

Крім цього в результаті впровадження були досягнуті значні економічні результати:

  • скорочення часу на формування управлінської та оперативної звітності на 50%;
  • підвищення продуктивності праці на 10%;
  • збільшення обороту на 30%.

Проект автоматизації відбувався спільно з Європейським Банком Реконструкції та розвитку.