На початок сторінки

Автоматизація управління сільськогосподарським підприємством

Автоматизація відбувається на основі досвіду успішних проектів у цій галузі і рекомендації Міністерства аграрної політики та продовольства України в частині побудови обліку і формування спеціалізованої звітності.

Які завдання вирішує?

Дозволяє ефективно, з мінімальними витратами керувати всіма підрозділами підприємства: фінансовою, бухгалтерською та кадровою службою, рослинницькими, тваринницькими, автотранспортними та допоміжними підрозділами.

Допомагає керувати інформацією, що стосується роботи і ресурсів усього підприємства, здійснювати стратегічний і поточний контроль, оцінювати ефективність використання ресурсів. Формує дані для стратегічного прогнозу й оцінки стану системи управління підприємства, застосовуючи прогресивні системи нарахування зарплат і матеріального стимулювання персоналу.

Які переваги надає різним рівням управління?

Керівництву:

Дані для контролю за зміною активів підприємства, звітність про виробничу діяльність, підвищення якості управлінської інформації, її достовірності та аналітичності.

Фінансовій і бухгалтерській службі:

Планування сільськогосподарської діяльності, оперативний управлінський, бухгалтерський та податковий облік, аналіз діяльності, як окремо, так і взаємопов’язано. Систематизація і регламентація управлінського та бухгалтерського документообігу підприємства. План-фактний аналіз для керування витратами, формування собівартості продукції у різних аналітичних розрізах, автоматичне формування залишків і оборотів (обігу?) за статтями витрат. Формування бюджетів на основі показників планування.

Агротехнікам:

Планування завдань для виробництва, контроль виконання планів із постачання матеріально-технічних ресурсів, масштабний оперативний облік польових і ремонтних робіт у різних аналітичних розрізах (підрозділ, поле, культура, вид робіт, одиниця техніки, механізатор тощо). Електронне зчитування ваги при зважуванні ТМЦ та обліку готової продукції під час робіт на току.

Зоотехнікам:

Планування діяльності тваринницького комплексу, груповий і індивідуальний виробничий облік у тваринництві (велика рогата худоба і свинарство), контроль структури стада і динаміки руху тварин по території утримання в розрізі ферм і груп тварин. Контроль виконання ветеринарних заходів

Інженерам-механікам:

Детальний облік роботи вантажного і легкового автотранспорту. Визначення завантаження техніки, виходячи з переліку запланованих робіт, оцінка необхідності залучення сторонньої техніки. Розрахунок планової потреби в запасних частинах і ПММ, управління ремонтами й обслуговуванням техніки.

Адаптацію рішення до специфіки бізнес-процесів підприємства здійснюють на рівні налаштувань, при цьому не потрібно вносити зміни у код конфігурації, що знижує вартість впровадження і супроводу.

Ефективна робота підприємства з використанням рішень “1С:Підприємство” для аграрної галузі стає конкурентною перевагою компанії, базою для розвитку і зростання бізнесу.