На початок сторінки

Бібліотека додаткових друкованих форм, звітів, обробок, що розширюють функціональність типових конфігурацій

Для розширення функціоналу типових конфігурацій програм "1С:Підприємство", полегшення роботи бухгалтера ми розробили і пропонуємо такі рішення:

Друковані форми
УТП Друк адреси контрагента для конверту з віконечком
УТП Друкована форма 2-х примірників актів на 1 сторінку
УТП Друкована форма 2-х примірників авансових звітів на 1 сторінку
БДУУТП Рахунок на оплату покупцю з граничною датою оплати
Табель обліку робочого часу (де-факто)
УТП Довідка про доходи (безробіття)
Інвентаризація товарів на складі з групуванням по рахунках БО
БДУУТП Довідка про доходи в консульство
БДУ Акт з використаними матеріалами
БДУ Рахунок на оплату покупцю з граничною датою оплати (із Заказа покупателя)
УТП Видаткова накладна з підсумком по Кількості
БДУУТП Видаткова накладна з одиницями виміру товарів і артикулом (Ашан)
БДУУТП Видаткова накладна 2 на 1 сторінці (Альбомно)
БДУУТП Розрахунок лікарняного листа (з Директором і Бухгалтером) згідно вимог ФСС
Обробки
УТП Пакетне вивантаження податкових накладних в .xml
Пакетний друк документів за будь-який період (будь-яких)
БДУУТУТП Видалення документів в немонопольному режимі
УТП Обнулення залишків по рахунках 6431, 6432, 6441, 6442 та Внесення правильних залишків по рахунках 6431, 6432, 6441, 6442
БДУ Нарахування лікарняних для "Бухгалтерія для України"
УТП Внесення правильних залишків по рахунках 6431, 6432, 6441, 6442
Заповнення залишками на складі (по вибраному рахунку БО) для документу Інвентаризація товарів на складі
БДУУТП «Медова стиковка»
БДУ Товаро-транспортна накладна (зберігається в базі+вибір елементів з довідників)
Шляхові листи
УТП Заповнення залишками по МВО
Звіти
Звіт про фінансові результати за довільний період
БДУ Звіт "Продажі в розрізі контрагентів та товарів" для програми "Бухгалтерія для України"
УТП Звіт 1ДФ "Виплачено=Нараховано"
УТП Оборотно-сальдова відомість з рахунками іноземною мовою
УТП Звірка залишків запасів по бухгалтерському та управлінському обліках
Баланс за довільний період
УТП Звіт «Всі затрати» з деталізацією до номенклатури списання
УТП Звіт з праці (квартальний) з розшифровкою показнику 7010