На початок сторінки

Бібліотека додаткових друкованих форм, звітів, обробок, що розширюють функціональність типових конфігурацій

Для розширення функціоналу типових конфігурацій програм "1С", полегшення роботи бухгалтера ми розробили і пропонуємо такі рішення:

Друковані форми
УТП Друк адреси контрагента для конверту з віконечком
УТП Друкована форма 2-х примірників актів на 1 сторінку
УТП Друкована форма 2-х примірників авансових звітів на 1 сторінку
УТП Рахунок на оплату покупцю з граничною датою оплати
Табель обліку робочого часу (де-факто)
УТП Довідка про доходи (безробіття)
Інвентаризація товарів на складі з групуванням по рахунках БО
Обробки
УТП Пакетне формування та вивантаження податкових накладних в .xml
Пакетний друк актів звірок
БДУУТУТП Видалення документів в немонопольному режимі
УТП Пакетна виписка рахунків та актів, їх пакетне надсилання ел. поштою
УТП Обнулення від’ємних залишків по запасах (201, 205, 281 та ін. рахунки)
УТП Обнулення залишків по рахунках 6431, 6432, 6441, 6442
БДУ Нарахування лікарняних для "1С:Бухгалтерія"
УТП Внесення правильних залишків по рахунках 6431, 6432, 6441, 6442
Помічник заповнення реєстраційної інформації контрагентів
Заповнення залишками на складі (по вибраному рахунку БО) для документу Інвентаризація товарів на складі
Звіти
Звіт про фінансові результати за довільний період
БДУ Звіт "Продажі в розрізі контрагентів та товарів" для програми "1С:Бухгалтерія"
УТП Звіт 1ДФ "Виплачено=Нараховано"
УТП Оборотно-сальдова відомість з рахунками іноземною мовою
УТП Звірка залишків запасів по бухгалтерському та управлінському обліках
Баланс за довільний період